us_nyhende.png
Heim Epost Sidekart

TAKK TAKK TAKK TAKK!

Etter ein slik dag er det vanskeleg å få takke nok! Det hadde ikkje vore mogleg å arrangere eit så stort ritt, om ikkje vi hadde klart å samarbeide så godt. Når alle gjer det dei kan best, så kan det berre bli bra!

Takk til alle medlemmar, og ikkje minst dei frivillige som hjelper oss.

Takk til Andrè Muren frå InterSport Strauman, som hadde nok å henge fingrane i som servicemann ved start.

Toyota Ulsteinvik sponsa oss med bilar, vi vart brukt under ritta. Takk.

Ei ekstra stor takk til motorsykkelgjengen, som er uerstattelege. Dei gjer ein formidabel jobb ute i løypa. Desse stiller også frivillig.

Ei stor takk til Nordea, som har vore hovudsponsoren vår i alle desse fem åra.

 

Vi har også store aktørar i butikkar og bedrifter som har støtta oss med kjempe flotte gåver, som vi trekkjer på startnummera. Mange glade vinnarar i dag. Vil med dette takke:

 • Birger Sunde as - "Festina" klokke
 • Arbiro - allvêrsjakke
 • Brudevoll kjøtt as - 3 kg mør
 • Comfort Ulsteinvik - handduk og dusjartikklar
 • Bianco - gåvekort
 • T. Riise - gåvekort
 • Fargerike AS - handdukar
 • InterSport Straumane - flaskeholder (karbon)
 • G-sport Hofset as - sportlestar + bar
 • Libris Ulsteinvik - kokebok + te
 • P. F. Waage - smykke "Norgeshjerte"
 • Brandal Elektriske as - halogen lampe
 • Rolls-royce - tekniske T-skjorter
 • Tijera - hårkur
 • Euronics Hareid - blender
 • Ulstein OSK - sykkelregnjakke

Terrengsykling - Teknikkurs

Fra nybegynner til "Birkenavhengig" til erfaren stisyklist, vil det være mye å lære på terrengteknikk kurs!

24. - 26. mai kommer Aslak Mørstad fra www.Letth.no  til Ulsteinvik.

Aslak er en anerkjent teknikkguru i Norsk terrengsykling, og dukker ofte opp i bladet Terrengsykkel med råd om teknikk (se f.eks siste nummer) http://www.facebook.com/l/uAQER-H8t/www.letth.no/index.html

Fredag kveld 24.05 blir det seminar om ernæring, trening og nødreparasjoner i amfiet på Ulstein ungdomsskule. På lørdag og søndag er det tilsammen 30 plasser på teknikk-kurset på ca. 5-6 timer delt over 2 dager. Påmeldte blir delt i grupper etter nivå og kursene blir tilpasset disse nivåene.

For unge terrengentusiaster (ca. 6-12 år) blir det lagt opp til en times økt i terreng. Denne aktiviteten blir gratis.
Her har vi bruk for et par frivillige voksne hjelpere, i tilfelle det blir stort oppmøte. Meld deg til meg om du er interessert i å hjelpe i circa en times tid.
Innhold

Stikkord for innehold i voksenkursene blir:

     ·         Sittestilling
     ·         Balanseøvelser
     ·         Blikk
     ·         Giring
     ·         Bremsing
     ·         Tyngdeoverføring
     ·         Flyt
     ·         Sporvalg
     ·         Klatreteknikk
     ·         Utfor teknikk
     ·         Svingteknikk
     ·         Crux
     ·         Forsere kanter opp og ned

Program (med forbehold om endring)

Endringer blir lagt ut på klubbsiden og sendt til påmeldte via registrerte e-postadresse
Fredag 24.05 .13

18.00                                    Åpen salgsbod

    Demosykler- sykler som skal testes på lørdag tas ut nå.

19.30                                    Foredrag om trening, kosthold og mekking/vedlikehold av sykkelen.
Lørdag 25.05 .13

10.00 - 11:00 -                    Kurs/aktivitet for barn 6-10 år

11.15 - 14.00 -                    Kurs 1

14.30 - 17.15 -                    Kurs 2

18.00 - 20.45 -                    Sti/ viderekommende

21:00 -  22:00 -                   Innlevering / utlevering demosykler,

    Åpen salgsbod
Søndag 26.05 .13

10.00- 11:00 -                     Kurs/aktivitet for barn 6-10 år

11.15 - 14.00 -                    Kurs 1

14.30 - 17.15 -                    Kurs 2

18.00 - 20.45 -                    Sti/viderekommende

21.00 - 22.00 -                    Innlevering demosykler,

    Åpen salgsbod
Låne / testsykler

Du kan bruke den sykkelen du har, men det blir også mulig å avtale og prøve en av de rå (men fortsatt erdruelig priset) demosyklene som Aslak tar med seg. I tillegg skal Aslak ha med diverse snadder fra butikken relatert til terrengsykling. Vi får spesialpriser i forbindelse med helgen.

Syklene Aslak  skal ha med er:

Lapierre Zesty 314 Super leken og effektiv stimaskin. str s,m,l og xl

Rocky Mountain Element 950 29tommer Flerbruks-ritt/stisykkel. str L og XL

Rocky Mountain Altitude 750 Nestegenerasjons-stisykkel som ser ut til å være tilpasset det meste av terrenget på Hareidlandet.


Påmelding

Påmelding innen 03.05.13. Første mann til mølla er gjeldende prinsipp her!

Påmelding til seminaret og eller kursene til pmrwinter@gmail.com  Påmelding er bindende!

Etter påmeldingsfristen går ut blir øvrige plasser tilbudt syklister utenfor klubben, og naboklubber.

Ingen påmelding er nødvendig for barn.

Er du interessert i å prøve en sykkel er det best å ta kontakt med Aslak direkte på 95295414.

Pris er Kr 500,- for medlemmer,  kr 1000,- for ikke medlemme, gratis for barn.

Kursavgift betales til 3910.35.44347 og merkes «Terrengteknikk kurs»

Møtested for terrengkursene blir sannsynligvis på Hareidlandet rundt Ulsteinvik sentrum. Nærmere detaljer om barnekurs/aktivitet kommer etter hvert. Møtested for voksenkursene blir meldt på seminaret, facebook og websiden.

  Kjør på - her blir det mestring og moro!

Syklistar i køyrebana!

Fredag vart det igjen eit dramatisk møte mellom bil og syklistar, denne gong i Myrvåg. Vi som er dei mjuke trafikantane veit at vi er svært utsatt, og vi vil alltid bli den som går tapande ut. 

Fredagens fellestrening for Bergen-Voss-laget ble dramatisk. Den eine syklisten referer:

«Vi kom syklende samlet på to rekker på forkjørsvegen i retning Fosnavåg. Da vi kom til avkjøringen til Myrvåg omsorgssenter foretok føreren av en møtende personbil en hasardiøs og meget dramatisk manøvrer. Han la bilen over mot vårt kjørefelt og krysset over, like i front av sykkellaget og inn på sidevegen på vår høyre side. Syklistene hang på bremsene i full panikk og to mann gikk i asfalten. Det hører med til historien at føreren fikk politiet på døren samme kveld. Det hele ble en vond påminning om hvor sårbare vi er på sykkelen; det er uansett vi som lider for andres feil. En mann til sjekk på legevakta og en sykkel fullstendig havarert. Dette kunne gått mye verre!»

Dette er ikkje noko nytt, og nå som sykkelsesongen er i full gang, vil vi vise til reglene som gjelder i trafikken, både for syklande og trafikantar. Bjørnar Stokkan, syklist, jurist og dommar, har skrive ein god artikkel, der han belyser lovene og reglane for alle parter.

Eg referer:

Foranlediget av utallige små og større konfliktsituasjoner samt ukvemsytringer mellom veifarende bilister og syklister, har jeg sett nærmere på hvilke formelle regler som gjelder for syklistene når disse ferdes langs våre veier.

For det første må det slås fast at en sykkel er et kjøretøy i vegtrafikklovgivningens forstand. Dette følger klart av trafikkreglene. Syklisten er, når vedkommende sitter på sykkelen, kjørende, og skal forholde seg til reglene for disse. Syklist som leier sykkelen ved sin side, er derimot gående.

Alle kjøretøy, herunder altså også sykler, skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller på gangveg, jf. trafikkreglene § 4. Plasseringen i kjørebanen skal være som for andre kjøretøy, likevel slik at sykkel kan ferdes på veiens skulder, noe andre kjøretøy ikke har anledning til. Sykkel kan også ferdes på gangsti, herunder gang/sykkelsti, men bare dersom gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for de gående. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående. Dette betyr at transportsykling over gangfart (5-8 km/t) bare unntaksvis kan skje på områder hvor det også ferdes gående. Det er syklisten som har valgretten i forhold til hvor en vil ferdes. Andre kjørende, herunder andre bilister, kan ikke kreve at syklister skal fravike kjøring i veibanen.

Et annet spørsmål som nok ofte er kilde til irritasjon blant bilister, er syklister som i treningssammenheng sykler to i bredden. Trafikkreglene inneholder ingen regler om dette. Reglene om forbikjøring får ikke anvendelse fordi disse bare gjelder der kjøretøyet krysser midtlinjen, og kjører i motsatt kjørebane. En syklist kan, som motorkjøretøy, foreta forbikjøringer hvis forholdene tillater det, og under samme regler for aktsom kjøring som øvrige kjøretøy.

Trafikkreglene er svært detaljerte, og fravær av regulering av dette spørsmålet tilsier at det ikke som utgangspunkt er forbudt å sykle to i bredden. Det er gitt en egen forskrift om konkurransekjøring, herunder sykkelritt, på veg åpen for alminnelig ferdsel. I forskriften gis politiet kompetanse til å fravike deler av trafikkreglene til fordel for avvikling av slike ritt. Av forskriften § 3 om særregler for sykkelritt, følger det at fellesstart (gruppesykling i felt) og andre måter å sykle på med mer enn to i bredden, bare kan gjøres når politiet har gitt tillatelse til avvikling av slikt ritt. Det betyr at dersom en vil sykle mer enn to i bredden, må det gis særskilt tillatelse fra politiet. Sykling med inntil to i bredden, krever ikke slik tillatelse, og er altså tillatt. Jeg har forelagt dette som spørsmål til Politimesteren i Troms, Truls Fyhn, som bekrefter at reglene er slik å forstå. Det betyr at syklister under treningssykling kan velge å sykle to i bredden mens de kjører såkalt kjedekjøring eller lagtempo. Reglene om aktsom ferdsel gjelder naturligvis fortsatt, og dersom forholdene tilsier det (smal veibane eller mye trafikk), bør syklistene plassere seg på en slik måte at de er til minst mulig hinder for den øvrige trafikk.

Alle sykkelklubber tilstreber gjennom holdningsskaping og opplæring av sine medlemmer, å skape trygge og gode forhold i trafikken. Under trening venter vi normalt til vi er ute av de mest trafikkerte områder før vi går over til formasjoner med to i bredden, og vi avslutter formasjonskjøringen på vei hjem når forholdene tilsier det. Bilistene må finne seg i at de blir hindret av syklister i grupper og formasjoner som nevnt, likesom de må finne seg i å bli hindret av saktekjørende traktorer, mopeder eller store kjøretøy som trailere og annet. Syklistens plass er først og fremst i kjørebanen. Syklisten har plikt til å kjøre der dersom farten er over tilnærmet normal gangfart. Bilister som ”huter” syklisten over i gang/sykkelsti, krever i realiteten at syklisten skal begå brudd på trafikkreglene. (Av Bjørnar Stokkan)

Vi opplever diverre mobbing av syklistar, og vi oppfattar for mange manglar kunnskap om kva reglane er for syklistar i vegbanen. Vi presiserer: om vi skal sykle på gang og sykkelveg, må vi ha ei fart på 5-8 km/t. Om ikkje vi held dette, bryt vi trafikkreglane. Vi skal altså sykle i vegbana, og då er reglane som for kjørety. Alle bilførarar som heretter ser ein syklist i vegbane må vite at dei skal betraktast som køyrande. Vi må alle vise omsyn, det tener ikkje til noko å vise finger, peike på gang og sykkelveg eller sprøyte ublanda spyleveske på oss.

Med ønskje om ein fin vår langs vegane på Søre Sunnmøre.

 

Aud Janne Hatlebakk

Leiar i Ulstein og omegn sykkelklubb

TRENINGSLEIR I SPANIA

Siste tre vekene har klubben hatt fleire grupper av medlemmar i Spania på treningsleir. Fleire har delt med oss opplevingane og varmen dei har hatt, men ein har verkeleg vist skrivekunstane sine denne siste veka. Høyr her...... 

24. mars

...ser ut som det skal bli greie smøreforhold i morgen også...det går i rødt...

25. mars

Så var det endelig mosjonistenes tur. Fikk syklene i formiddag og jeg tror etter årgang å bedømme  måtte de ha vært de tre siste ledige syklene i hele Benidorm. Det er prisen for å være sent ute å bestille, men syklene fungerte fint de. Turen i dag gikk først nordover til Altea hvor vi tok en venstresving mot Xalo. Vel fremme der  ble det en ny 90 graders til venstre og stigningen kunne begynne i ...et kjempeflott kulturlandskap opp til 630 moh. Også syklister vil på fjellet i påsken!! Restauranter er det overalt, også der "ingen skulle tru at nokon ville komme innom". Vi lunsja på toppen. Hyggelig betjening, treig servering og valget mellom to retter, kylling og kanin. Og alle vet at kanin smaker som kylling, så vi valgte kylling... :-) Blir vel feil og si at vi kasta oss utfor på tur ned igjen, det var utrolig bratt enkelte partier, dårlige veier var det også...Tilbake i Altea fulgte vi samme vei tilbake til Benidorm. Etter fintellingen ble det totalt 94 km og 1350 høydemeter. Vel hjemme var det tid for restitusjon, i badekar bygd for pygmeer.. Skal du bade overkroppen, er  beina dine halvveis opp til taket... ikke pent i det hele tatt.. Likeså når du skal bade beina får du lufttørket overkroppen.. Men godt gjorde det. I morgen er det ny tur. Hasta la Vista!!
 
27. mars
I dag har Eirik og jeg syklet sammen  de "proffe" på denne turen, Tormod og Peter, på det som etter deres utsagn skulle være en rolig tur. La det være sagt med en gang, når de sier rolig tur så mener de rolig for DEM, ikke for en som er på sin tredje sykkeltur for året... På flatene går det greit, da kan man ligge i dragsuget og en får en "gratis " tur. Det er i oppoverbakkene en merker forskjell ...på en 19-20 åring som ikke har hatt et gram fett på kroppen noensinne og en tilårskommen mann... Når en skal opp på 1100 meter i fra 400 meter i en stigning er det ingenting som heter lett eller rolig tur, da er det bare å finne seg et bakhjul og klore seg fast. Det er da en angrer på at en har spist for mange av de gode pølsene de serverer til frukost, hver bidige dag. Men steik kor go dei e!! pølsene altså :-) Har forresten lært hvor utrykket "å stikke kjepper i hjulet" kommer fra i dag: Når en blodtrimma  ungdom uanfektet kommer sprettende opp på siden av deg for 3. gang og spør deg om det går greit, mens du kun greier å uttale enstavelses ord på utpust og har brillene fylt til randen av svette, DA hadde det vært fint med en kjepp..... I dag har vi syklet i området rundt byen Sella, nordøst for Benidorm, og det er det mest spektakulære landskapet jeg noensinne har syklet i. Når jeg blir gammel, vil jeg bli appelsinbonde her. :-) Totalt ble det ca. 70 km i dag med 1360 høydemeter, de siste 30 meterene er i fra resepsjonen og opp i 10. etasje på hotellet, men jeg synest jeg jobba så bra i dag at jeg fortjener de også. :-)) Er klar for nye eventyr i morgen også, men har bestemt meg for at det skal bli en "flat" tur. Kan til nød akseptere fartsdumper..
 
28. mars
Målet i dag var å beholde hvilepuls så lenge som mulig, unngå fjell og stigninger, og en felles forståelse av begrepet "rolig langtur".  Det var mosjonistene som skulle hente seg inn igjen etter noen dager i fjellene. I dag gikk turen langs kysten nordover til Altea, Calp og til slutt Les Basettes før vi dreide innover mot Benissa og tilbake til Benidorm. Det blei 80 km og over 800 høydemeter i da...g også, men de var "snille" og da er det greit. :-) Har stort sett tatt for meg det som skjer på dagtid de foregående dagene, men vi er jo i live på kvelden også. Hotellet har underholdning hver kveld, både for barn og voksne. En finner fort ut at skal en unngå å bli en del av showet må en sette seg bak i lokalet...  veldig langt bak.. Og så er det Happy Hour!! :-)) Den varer riktignok bare en halv time pga krisen i eurolandene,  nedskjæringer her også, men dette er halvtimen hvor du får to glass med vin for prisen til ett. Med de fingerbøllene de har av glass her, må en bruke begge hendene for at det skal bli litt "vei i vellinga" og få utnyttet halvtimen skikkelig.. Ungene er også i ekstase, foreldrene strør om seg med en-euro mynter som barna kan bruke på spillemaskinene og alle er glade og fornøyde:-) Vet ikke om det var "happy hour"-halvtimen som gjorde utslaget, men i går dristet jeg meg til å be opp ei dame til dans også(hallo!! vi er nå over i voksendelen av underholdningen og barna har gått og lagt seg :-).....),  passo doble og salsa satt som et skudd. Ole' !! Jeg har i løpet av uka også innsett at jeg har gjort en tabbe, og at jeg har et forklaringsproblem når jeg kommer hjem. Det fremstår klart og tydelig når jeg står halvnaken foran speilet både morgen og kveld... Her har jeg slitt meg opp og ned alskens fjellsider og forbrent tusenvis av kalorier hver eneste dag, men det er tydeligvis ikke nok. Jeg har lagt på meg!! På en treningstur?? Det skal ikke være mulig! Problemet er at jeg bestilt opphold med frokost og middag for noen euro ekstra pr. dag, og som den gode sunnmøring jeg er så er det i hvert fall ikke jeg som skal tape på den dealen. Inntaket har vært for stort, og jeg skjønner nå at jeg ikke burde ha oppholdt meg i frityravdelinga hele tiden... Får håpe vekta er i godlune på lørdagskvelden når jeg kommer hjem.
 
29. mars
Siste akt. Eller økt er vel det riktige å si. Full splittelse i mosjonsgruppa i dag, men ingenting alvorlig og vi er vel forlikte alle mann. Der var forskjellige ønsker om hva en skulle bruke den siste dagen til, og det jo helt greit når en har tilbrakt mange dager på et sykkelsete. Jeg er såpass enspora at for meg ble det atter en ny sykkeltur, til Guadalest, en fjell-landsby som ligger på ca. 7...00 meter,  20 km. nordøst for Benidorm. For hver km. som forsvant bak meg på flata innover mot målet skjønte jeg at dette kom til å bli bratt, veldig bratt. Kom meg opp til slutt, godt hjulpet av tilrop, hyggelige sådan (nå er ikke jeg så stiv i spansk, men på tonefallet hørtes de hyggelige ut..),fra bilister som også måtte ned i krabbegir enkelte plasser for å komme opp. Guadalest må være en skikkelig turistmagnet, der krydde av folk. Returen tilbake til Benidorm var en annen vei og kanskje ikke så bratt, først nå såg jeg andre syklister som var på vei opp. Totalt 50 km og 850 høydemeter i dag. Guadalest var det ene av to mål i dag, det andre var appelsinslang!! Er ikke mer bereist enn at jeg synest appelsiner på trær er eksotisk:-)  Hele uka har jeg hatt et ønske om å plukke EN appelsin i fra et tre, men han spanske appelsinbonden er en liten luring.. Han har planta sitrontrær helt ut mot veien, og appelsintrærne i rekka bak....  og der får de stå i fred for nordmenn som vil ha noe igjen for alle skattekronene vi har bidratt med inn til EU... Inntil i dag :-) Kan krysse "Plukke appelsin i fra tre" av lista for ting en må gjøre før en dør. Men nå er det over for denne gang: - Sykkelturer i et utrolig landskap sammen med hyggelige folk og ikke minst Eirik:) Er veldig glad for at vi har en felles idrett som vi kan ha felles glede av, også sammen. - Ingen flere restitusjonsbad sammen med San Miguel og tvillingbrødrene hans... Har ikke bada så mye på årevis:-) Til slutt vil jeg takke for følget og ikke minst for alle hyggelige tilbakemeldinger. Jeg bestemte meg for at jeg i år ikke skulle legge ut så mye bilder i fra turen på FB, heller prøve å lage bilder.. Håper jeg lyktes litt i hvert fall..
God påske!!
Hilsen Morten:-) (Knutsen)

Årsmøte 2013 - forsetjande årsmøte

Då valkomiteen ikkje lukkast å få tak i ny leiar til årsmøte 1. mars, måtte vi avvikle eit fortsetjande årsmøte, noko vi hadde

fredag 15. mars kl. 19:00 på Tussa i Myrvåg

Heller ikkje til dette møte hadde det kome inn nokon ny leiar, difor valde Aud Janne Hatlebakk å stå eit år til som leiar, i staden for å leggje ned klubben. 

Det nye styret i Ulstein og omegn sykkelklubb blir då:

          Leiar: Aud Janne Hatlebakk

Nestleiar: Olav Korshaug

Styremedlem: Astor Notøy

Kasserar: Jon Aklestad

Ungdomsrepr.: Peter Hagelund Horn

Varamedlem: Geir Kåre Øvrelid

 

styret

Forhånd.1...45678910...41Neste
TIRSDAGSTEMPO!!!
TIRSDAGSTEMPO!!!
Tempo treningsritt førstkommande tysdagI mangel av konkurranse sett vi igong ein uformell treningstempo T/R Flø frå reiten i Ulsteinvik. Løypa vert i alt i underkant av 18 km med 150 høgdemeter. Vi sett igong med første start 18:00 og avsluttar med rolig nedsykling i fellesskap etter endt ritt. Dette blir heilt uformelt og bare på gøy, så her er det ingen terskel for å møte opp. Ein får ikkje bruke temposykkel og spesialutstyr, her stiller alle likt med vanleg landevegssykkel.  Vi vil gje vekk eit gåvekort på 300kr frå Intersport til ein tilfeldig deltakar, det ryktast ei lita oppmerksomheit til pallplassane også, vel møtt! Leiar.
14.05.20 23:10
Reisebrev fra Costa del Sol
Reisebrev fra Costa del Sol
Her kjem eit lite samandrag av treningsleiren i Spania før Covid-19 plutselig satte alt på hovudet....Det var tre reisesjuke karar som møtte opp på Vigra ein kald, men fin dag i starten av Mars. For dei tre musketerane Frode Skauge, Martin Hovden Hareide og Peter Hagelund Horn låg 13 dagar på den godt kjente solkysten. Desse 13 dagane skule brukast på å få mange mil i beina og virkelig legge grunnlaget sesongen 2020.  Etter ei lang reise med to mellomlandingar og noko treig baggasje (dei har siesta heile døgnet i Spania) kom perane seg fram på hotellet. Valget kom på Holiday World Resort i Fuengirola like sør for Malaga. Hotellet har bra standard med stor veranda og kjøkken på rommet. Dette kom godt med for svoltne syklistar som ville nyte ettermiddagssola. Første dag på sykkelen gjekk innover i landet, vi lærte fort at Leikong-bakken er ganske slak i forhold til kva Andalucia har å skilte med. Men vi kom oss omsider til turens høgaste punkt Repetidor på over 900 meter. Etter dette gjekk turen i kupert og vakkert landskap innover landet før vi fann ei alternativ rute heim.  Dei to neste dagane kom begge på 110km, og høgdemeter blei spist som om det var popcorn. Etter tre lange dagar på sykkelen blei dag fire ein noko kortare tur, på denne turen fekk vi også selskap av Espen Sæther som syklar for Bergen sykkelklubb. Planen var at han skulle være med oss resten av oppholdet, men som dei fleste skjønner viser det seg at det skulle være ein stor kinesisk elefant i rommet som skulle sette ein stoppar for det, men meir om det seinare. Etter ein kviledag som bare kunne skilte med 1000 høgdemeter og 66km var vi klare for turens lengste og flottaste tur som tok oss oppp eit dalføre nord for Malaga. Her hadde vi milevis med ny asfalt og meir eller mindre bilfrie vegar. Dette er virkelig ei rute som må opplevast om ein skal kalle seg sykklist. Turen enda på over 14 mil og høgdemåleren passerte også 2000 høgdemeter slukt. For dei som er interesserte i tal hadde vi 26km/t i snittfart på litt over 5 timar sykling. Wattmåleren til undertegnede viste ett snitt på nesten 250w på turen, det var med andre ord ein knall dag på setet.  Etter denne turen begynte ting fort å snu mot det værre, det vart plutselig innført karantene når vi kom heim og situasjonen i verden hadde endra seg til det verre. Dagen etter vart brukt til mykje telefon heim, men vi rakk ei kortare økt på ettermiddagen med intervallar i fjella. Dette skulle vise seg å bli siste tur for denne gang.  Dagen derpå blei brukt til å booke alt for dyre flybillettar heim etterfulgt av pakking av koffert. Vi forsøkte å nyte freden på solsenga ein siste dag då vi såg at turen dessverre fort gjekk mot slutten noko prematurt. Som ei oppsummering er vi alle enige om at Andalucia i Spania e eit mekka for sykkel, temperaturar på linje med Gran Canaria kombinert med variert terreng i området gjer at det har alt ein kunne ønske seg, spesielt dersom man er en hund etter høgdemeter. 
24.03.20 22:24
Årsmøte 2020
Vi inviterar til årsmøte i Ulstein omegn sykkelklubbÅrsmøtet vert i år som ifjor i Ulsteinhallen. Det vert servert mat med oppmøte 19:00. Vi håpar so monge som mogleg velger å kome, meir info kjem når det nermar seg. Vel møtt,  Leiar.
12.02.20 18:45

 

Ulstein Nordea-rittet 2017

NYE HOVUDSPONSORAR
Vi har no teikna nye treårige sponsoravtalar med seks bedrifter i Ulstein og Hareid.Rolls-Royce og Hareid Rør & Interiør AS.
Vi har avtaler med:
Intersport Staumane og Aktivtrening