us_nyhende.png
Heim Epost Sidekart

ÅRSMØTE 2015

Årsmøte - sakliste

 

   ULSTEIN OG OMEGN SYKKELKLUBB    

Onsdag 25. februar 2015

KLOKKA 19:00

STAD: kantina på Rolls-Royce Hjørungavåg (tidligare Odim)

 

KL.19.00   Siv Berge Hoff held foredrag om ernæring under lange ritt.

KL.19.40   Servering av pizza.

KL.19.50   Årsmøte opner.

 

Sak 1/15     Godkjenning av innkalling

Sak 2/15     Godkjenne dei frammøtte

Sak 3/15     Godkjenne sakliste

Sak 4/15     Velje dirigent og møtesekretær + to protokollunderskrivarar

Sak 5/15     Behandle årsmelding

Sak 6/15     Behandle rekneskap 2014 i revidert stand

Sak 7/15    Fastsetje medlemskontingent for 2015

                    

Sak 8/15     Budsjett 2015

Sak 9/15    Val til styret v/valkomité:

                                                            

Sak 10/15   Fellestreningar 2015

 

 

 

 

 

    

 

 

Styret

 

 

Fellestreningar vinteren 2015

Kvar torsdag kl. 18.oo, har vi klubbspinning på Aktivsenteret på  Varleitet.

Søndag 25.1 starter vi opp innendørs sykkling i den nye Ulsteinhallen,

møt opp kl 18.10 for gjennomgang av regler.

Sjølve treninga starter kl. 18.30, racersykkelen må vere heilt rein og tørr..

Vi vil gratulere Martin Notøy Nevstad med sølv i banesykkling i Polen.

TRENINGER HAUSTEN 2014

Tirsdag kl 18.00 shell,landevei

Torsdag kl 18.00 shell-Fjelle-Eksund,offroad

Søndag kl 11.00 shell,rolig langtur

Rittrapport frå Randsfjorden
 Årets deltakarar etter målgang, frå venstre mot høgre:
Harald Øvereng, Helge Berstad, Solgunn Berstad, Leiv Jakob Berstad, Jan Helge Djupvik og Ottar Vattøy
Årets deltakarar etter målgang, frå venstre mot høgre: Harald Øvereng, Helge Berstad, Solgunn Berstad, Leiv Jakob Berstad, Jan Helge Djupvik og Ottar Vattøy

Randsfjorden rundt 2014:

I år deltok Ottar Vattøy, Harald Øvereng, Helge Berstad, Jan Helge Djupvik, Leiv Jakob Berstad og Solgunn Berstad som representantar for Ulstein og Omegn Sykkelklubb (Ulstein OSK) på rittet «Randsfjorden Rundt». Øyvind Hansen var også påmeldt men måtte melde avbod etter ordre frå lege grunna lungebetennelse. Rittet har start og målgang i Brandbu, i Oppland fylke. Dette er eit tur ritt som går rundt store deler av Randsfjorden og er verkeleg ein flott natur opplevelse i fin kombinasjon med trening.

Målsettinga til klubbens medlemmer var i år å gjennomføre dei 152 kilometerane på rundt 4 timar og 15 minutt. Til samanlikning var målsettinga for 2013  4 timar og 30 minutt J  Alle 6 gjennomførte samla og passerte målstreken på 4 timar og 16 minutt og var godt nøgde med det. Årets ritt hadde rundt 1300 påmeldte deltakarar. Ulstein OSK stilte som sagt med 6 deltakarar, dette er dobbelt så mange som året før.

Det skal også være sagt at rittet Bergen – Voss gjekk i år på same dag som Randsfjorden Rundt, dette må seiast og være veldig ugunstig for ein klubb med få aktive medlemmar i ritt samanheng.

Forhånd.1234567...42Neste
Sparebank 1 Fondo utsatt til 20 September!!!
Grunna dårlege vær meldingar utsett vi løpet ei veke.
11.09.20 17:17
Sparebank1 Fondo
Sparebank1 Fondo
Vel møtt til Sunnmøres første Gran Fondo.Vi i Ulstein omegn sykkelklubb inviterar alle som ønsker til å ta del i Sparebank 1 Fondo 20 September. Arrangementet er eit ritt utan sammenlagt tidtaking, det er derfor ikkje om å gjere å komme først til mål, men ha dei beste opplevingane. Det vil dog bli lagt inn i alt fire segment gjennom Strava undervegs der det vil bli kåra ein vinnar for beste tid for dei som ønsker å konkurrere litt. Vi legg til rette for lav terske og lave skuldre, det vert plassert mat/drikkestasjonar undervegs, samt mekanisk hjelp om ein treng det. Ved start og mål ved Sparebank 1 sine lokale i sentrum vert det lagt opp til litt sosialt med mat og snacks for alle deltakarar. Vi kjem i tillegg til å ha ein stand der vi kan hjelpe med sykkelmekking.  Vi delar rittet i to delar der den eine er kortare enn den andre. Begge løypene følger samme rute i starten før dei går frå kvarandre etter drøyt 3 mil. Det er innlagte grusparti for å legge inn litt krydder i løypa. Lang rute: Ulsteinvik-Snipsøyrdalen-Hjørungavåg-Hareid-Fjelle-Haddal-Myrvåg-Stokksund-Gursken-Ulsteinvik. 103km og 1350 høgdemeter. Kort rute: Ulsteinvik-Snipsøyrdalen-Hjørungavåg-Hareid-Ulsteinvik. 43 km og 650 høgdemeter. Segmenta med tidtaking (frå Strava) er markert med blått i kartet. Det vil også være tydelig merka i løypa med KOM start og slutt. Løypa vil ellers være godt merka med piler. Håper dette kan verte eit kjekt lavterskel arrangement der alle kan ha det kjekt.
01.09.20 23:06
Ålesundsrittet 2020
To frå Ulstein OSK sto på startstreken i årets utgave.Det 94 km lange ålesundsrittet gjekk av stabelen søndag, med Heine Kulø og Peter Horn til start frå Ulstein. Rittet starta forholdsvis roleg med nokon spurtar undervegs. Peter satt vel framme og Heine satt smart lenger bak i feltet og sparte på kreftene.  Tre mann stakk ved ulike tidspunk på første runda av frå feltet, desse skulle feltet aldri klare å ta igjen. Det danna seg eit redusert hovudfelt på ca 8 mann bak utbryterane første gong opp Fiksdal. I hovudfeltet satt Peter aktivt med, då det nerma seg Fiksdalsheia for andre gong blei gruppa på 8 mann splitta og kom stykkevis og delt til mål. Heine fullførte sitt aller første ritt og fekk mykje god trening og lærdom, Peter enda på ein fin 7 plass.
17.08.20 21:51

 

Ulstein Nordea-rittet 2017

NYE HOVUDSPONSORAR
Vi har no teikna nye treårige sponsoravtalar med seks bedrifter i Ulstein og Hareid.Rolls-Royce og Hareid Rør & Interiør AS.
Vi har avtaler med:
Intersport Staumane og Aktivtrening